АКУЛА MEDIA
Вчора, 6 грудня 2017 року Мiнiстерство юстицiї, Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства, Державне агентство з питань електронного урядування та Фонд «Схiдна Європа» презентували нову електронну послугу з реєстрацiї договорiв оренди земель сiльсько

Вiдтепер зареєструвати договiр оренди землi можна онлайн

07.12.2017 | 15:00
129

Вчора, 6 грудня 2017 року Мiнiстерство юстицiї, Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства, Державне агентство з питань електронного урядування та Фонд «Схiдна Європа» презентували нову електронну послугу з реєстрацiї договорiв оренди земель сiльськогосподарського призначення у режимi он-лайн.

Про це повiдомляє прес-служба Держгеокадастру у Кiровоградськiй областi, передає «Акула».

Перший заступник Мiнiстра юстицiї Наталiя Бернацька зазначила, що даний сервiс дасть можливiсть без черг, без контакту з чиновниками i зайвих витрат часу подати заяву на реєстрацiю договору оренди усього за кiлька хвилин. Це дiйсно європейська якiсть послуг.

Для того, щоб зареєструвати пiдписаний контракт, достатньо завантажити сканкопiю угоди про оренду землi сiльськогосподарського призначення та пiдписати цi данi власним електронним цифровим пiдписом», – додала перший заступник Мiнiстра.

Вона звернула окрему увагу на те, що пiд час реєстрацiї договору вiдбуватиметься он-лайн обмiн iнформацiєю iз базою даних Держгеокадастру, що дасть можливiсть перевiряти наявнiсть вiдповiдної земельної дiлянки у базi ДЗК.

Щороку в Державному реєстрi речових прав на нерухоме майно реєструється понад 10 млн заяв. До 20% з них, тобто орiєнтовно 2 млн заяв – це саме заяви на реєстрацiю iнших речових прав, пов’язаних iз землею. Але попит на цю послугу перевищує кiлькiсть реєстрацiй, що пов’язано з iмплементацiєю наприкiнцi 2016 року положень так званого «антирейдерського» закону.

«Запуск онлайн-реєстрацiї договору оренди земельної дiлянки – це вдалий приклад того, як багаторiчну проблему можна вирiшити впровадженням технiчного рiшення, завдяки полiтичнiй волi залучених державних вiдомств, не вдаючись до складних та розтягнутих в часi процедур внесення змiн у нормативно-правовi акти, – вiдзначив перший заступник Мiнiстра аграрної полiтики та продовольства Максим Мартинюк. – Ця електронна послуга за своїм антикорупцiйним, антирейдерським ефектом та соцiальною спрямованiстю є повноцiнною складовою осенi реформ».

Голова Державного агентства з питань електронного урядування Олександр Риженко зазначив, що нова електронна послуга – це першi результати ефективної роботи системи е-взаємодiї державних реєстрiв, яка отримала назву «Трембiта».


«Ще на стадiї оформлення заявки код земельної дiлянки, що вноситься, одразу перевiрятиметься у Державному земельному кадастрi. Тож, якщо номер вказано невiрно, або така дiлянка не значиться у кадастрi, подати заявку стане неможливо. Вiдповiдно суттєво зменшиться кiлькiсть вiдмов у реєстрацiї такого договору з причини невiрно поданих даних. Крiм того, реєстратор автоматично отримає iнформацiю про власника земельної дiлянки, договiр на яку реєструється. Вiдтак подача заявки в режимi он-лайн стане суттєвою економiєю часу та нервiв усiх учасникiв процесу», – додав Олександр Риженко. За його словами, найближчим часом до цiєї системи буде пiдключено близько 20 прiоритетних державних реєстрiв, що дозволить понад 98% адмiнiстративних послуг та сервiсiв для громадян перевести в електронний формат.

За словами першого заступника Мiнiстра юстицiї, реєстрацiя договорiв на оренду землi захищає орендатора вiд ризику того, що дiлянку в нього можуть вiдiбрати або передати в оренду комусь iншому вже на стадiї збору врожаю.

«Таким чином, ми забезпечимо зменшення ризику шахрайства при поданнi заяви, яке могло б призвести до рейдерського захоплення дiлянки. Електроннi послуги роблять взаємодiю громадянина i бiзнесмена з державою прозорою та зручною», – зазначила Наталiя Бернацька.

Iнiцiатива реалiзується за пiдтримки Швейцарсько-української програми «Електронне урядування задля пiдзвiтностi влади та участi громади», що виконується Фондом «Схiдна Європа».

«Разом з профiльними мiнiстерствами за минулi два роки нам вдалося впровадити бiльше 10 нових е-послуг. Визначаючи, над розробкою яких послуг ми будемо працювати, ми фокусуємося на таких, якими зможе скористатися якомога бiльше українцiв. Також важливим критерiєм є зменшення корупцiйної складової та пiдвищення прозоростi та ефективностi роботи влади. Це – наша перша послуга в аграрному секторi, яка має великий попит у населення i впровадження якої дозволить скоротити час її отримання i зробити процедуру прозорою», – запевнив Вiктор Лях, президент Фонду «Схiдна Європа».


26.05.2018 12:07
У селі Кoмишувaтoму Нoвoукрaїнськoгo рaйoну відбулися урoчистoсті, приурoчені дo 103-ї річниці з дня нaрoдження oргaнізaтoрa сільськoгoспoдaрськoгo вирoбництвa, мaйстрa висoких врoжaїв Oлексaндрa...
26.05.2018 09:32
На Кірoвoградщині встанoвили фoтo-електрoстанцію вартістю в 36 мільйoнів гривень. Урoчисте відкриття станції відбулoся вчoра, 25 травня в селі Кoмишувате Нoвoукраїнськoгo райoну в день 103-ї ...
25.05.2018 17:31
З метoю підвищення рівня безпеки дітей, недoпущення прoникнення в шкoли стoрoнніх oсіб, пoпередження правoпoрушень в oсвітньoму середoвищі, як тoгo вимагає закoнoдавствo прo oсвіту, а такoж для ...
25.05.2018 17:00
Станoм на 1 квітня 2018р. в oбласті, за oцінкoю, прoживалo 953,7тис. oсіб. Частка міськoгo населення складала  63,1%. Прo це пoвідoмляє прес-служба Гoлoвнoгo управління статистики у...
25.05.2018 16:30
В Світловодському районі Кіровоградської області 25.05.2018 року о  07 год. на Кременчуцькому водосховищі Світловодського району Кіровоградської області був затриманий  громадянин під...