АКУЛА MEDIA
У Кропивницькому вiдбулися ХI обласнi лiтературно-краєзнавчi Куценкiвськi читання

У Кропивницькому вiдбулися ХI обласнi лiтературно-краєзнавчi Куценкiвськi читання

17.02.2018 | 09:08
273

ХI обласнi лiтературно-краєзнавчi Куценкiвськi читання, присвяченi 100-рiччю вiд дня народження вченого-лiнгвiста, поета, перекладача, видавця, громадського дiяча української дiаспори Яра Славутича та 65-рiччю вiд дня народження знаного українського лiтературознавця Леонiда Куценка вiдбулися у мiському лiтературно-меморiальному музеї I.К. Карпенка-Карого.

Про це повiдомляє прес-служба мiської ради Кропивницького, передає «Акула».

Це спiльний проект музею, iнституту пiслядипломної педагогiчної освiти iм. Василя Сухомлинського та обласної органiзацiї Нацiональної спiлки краєзнавцiв України.

Читання започаткованi у 2008 роцi пiсля трагiчної загибелi Леонiда Куценка. Саме завдяки йому в Україну повернуто iм’я та творча спадщина нашого земляка, одного з кращих поетiв ХХ столiття Євгена Маланюка.

Леонiд Куценко – автор низки лiтературно-краєзнавчих розвiдок про вiдомих та маловiдомих письменникiв, серед яких Дмитро Чижевський, Микола Зеров, Юрiй Дараган, Микола Кулiш, Микола Вороний, Леонiд Чернов-Малошийченко, Наталiя Лiвицька-Холодна, Микола Чирський та iн. Вiн написав 19 книг, бiльшiсть з яких присвяченi життєвому i творчому шляху Євгена Маланюка.

Читання проводяться у день народження Леонiда Куценка, якому в цьому роцi виповнилося б 65 рокiв. Читання 2018 року пройшли в одинадцятий раз i присвяченi ювiлею лiтературознавця та 100-рiччю вiд дня народження вченого-лiнгвiста, поета, перекладача, видавця, громадського дiяча української дiаспори Яра Славутича.

У читаннях взяли участь викладачi Центральноукраїнського державного педунiверситету iм. В. Винниченка, музичного училища, iнституту пiслядипломної педагогiчної освiти, спiвробiтники музеїв, бiблiотек, Державного архiву Кiровоградської областi.

У рамках заходу вiдбулися двi презентацiї: виставки «З Україною в серцi», присвяченої лiтературнiй творчостi Яра Славутича i Леонiда Куценка та бiблiографiчного покажчика «Син херсонських степiв», пiдготовленого спiвробiтниками ОУНБ iм. Д.I. Чижевського до 100-рiччя вiд дня народження Яра Славутича.

Окрасою заходу став виступ юних бандуристок – учениць музичної школи № 3 мiста Кропивницького.

Програма виступiв ХI обласних лiтературно-краєзнавчих Куценкiвських читань була рiзноманiтною.

Доктор фiлологiчних наук, професор, завiдувач кафедри української лiтератури Центральноукраїнського педунiверситету iм. В. Винниченка Григорiй Клочек зупинився на есеїстицi Євгена Маланюка.


Кiлька учасникiв читань присвятили свої виступи письменнику-ювiляру Яру Славутичу. Про маловiдомi сторiнки його життєпису розповiла науковець лiтературно-меморiального музею I.К. Карпенка-Карого Т.М. Ревва. Своїми враженнями вiд спiлкування та багаторiчного листування з поетом-емiгрантом подiлилася поетеса, громадська дiячка Антонiна Корiнь. Кандидат фiлологiчних наук, викладач кафедри української лiтератури Центральноукраїнського педунiверситету iм. В. Винниченка Олександр Ратушняк розповiв про зв’язки Яра Славутича з Євгеном Маланюком та Юрiєм Шевельовим.

Кандидат мистецтвознавства, викладач-методист Кiровоградського музичного училища Марина Долгiх презентувала маловiдомi матерiали про знану українську спiвачку, уродженку Єлисаветграда Одарку Захарову.

Про подiї Української революцiї на теренi краю розповiв кандидат iсторичних наук, старший викладач кафедри ТiМСО КОIППО iменi Василя Сухомлинського Юрiй Митрофаненко.

Творча спадщину знаного олександрiйського лiкаря та краєзнавця Анатолiя Кохана стала темою виступу редактора ТРК «Контакт-ЛТД» та газети «Мiський кур’єр», член Нацiональної спiлки краєзнавцiв України В.В. Голобородько.


Головний зберiгач фондiв обласного краєзнавчого музею П.П. Рибалко подiлився iнформацiєю про меморiї Ю.I. Яновського, якi подарувала музею донька знаного українського лiтературознавця, бiблiографа Ф.К. Сарани.

Про партизанський рух на Кiровоградщинi пiд час Другої свiтової вiйни розповiв головний археограф Державного архiву Кiровоградської областi, кандидат iсторичних наук В.П. Колєчкiн.

Спiвробiтники ОУНБ iм. Д.I. Чижевського Н.М. Зеленська та Н.О. Ситник свої виступи присвятили колекцiї О.Б. Iльїна («Екслiбриси колекцiї О.Б. Iльїна» , «Прижиттєвi видання в колекцiї О.Б. Iльїна»).

Провiдний науковий спiвробiтник Державного архiву Кiровоградської областi, кандидат наук iз соцiальних комунiкацiй Р.В. Базака висвiтлив тему «”Махнiвська” преса в Єлисаветградi (1918-1919 рр.)».

Музейний захiд пройшов у теплiй невимушенiй обстановцi i завершився чаюванням, пiд час якого продовжилося жваве спiлкування учасникiв читань.


25.09.2018 16:30
День і ніч вся родина тяжко працювала, щоб вижити. Батьки спочатку бідкалися, як знайти женихів для п’ятьох доньок, а згодом плакали уже над їхнім заміжжям. Бо одна вийшла за сусіда без копійки за...
24.09.2018 16:00
У вересні виповнюється 125 років найстарішій у світі українській газеті «Свобода». Виходить вона нині у Чикаго і розповсюджується по всій США, де живуть українці. Звісно, має і свій сайт, але ...
10.09.2018 16:37
Це – кінець цитати з фільму українського режисера Тараса Томенка «Будинок «Слово». А смисл її у тому, що в 30-их роках минулого століття не лише в літературі, а у всій українській культурі перед...
22.08.2018 12:31
У селі Цибулеве Знам'янськoгo райoну, на теритoрії «зеленoї» садиби «Гайдамацька Січ», відбувся райoнний Фестиваль нарoднoї твoрчoсті «Чута-Фест». Прo це пoвідoмляє прес-служба Кірoвoградськoї...